Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Блогрол
1. Виртуална духовна библиотека
2. Сайт на в-к "Лечител"
3. Природна медицина-сайтът на д-р Пашкулев
4. Бъди щастлив
5. Радиестезия, хомеопатия, пирамиди
6. Всичко за билките-първа част
7. Всичко за билките-втора част
8. Всичко за билките-трета част
9. Всичко за билките-четвърта част
10. Полезни съвети
11. Сайт с Художествени снимки от Карибите и Канада.
12. Сборен постинг на снимки от други държави-проект на Петя
13. снимки от Родопите-2 част-проект ня Джулия Бел
14. България в снимки-проект на julia13
15. Снимки от Пирин-проект на Джулия Бел
16. Какво сме дали на света
17. Снимки на планини в България-първа част-проект на Джулия Бел
18. Снимки от Рила-проект на Джулия Бел
19. снимки от планини в България-2 част-проект на Джулия Бел
20. снимки от градове и села в БГ-проект на Джулия Бел
21. Снимки от църкви и манастири в България, проект на Джулия Бел
22. Снимки от Родопите-проект на Джулия Бел
23. Снимки от света-мои постинги
24. Снимки от планини в България-проект на Джулия Бел-трета част
25. Снимки от градове и села-втора част-проект на Джулия Бел
26. Притча за скорпионите
27. Билколечение
28. билкосъбиране
Постинг
20.04.2009 21:23 - Новата поява на Христос - Алис Бейли
Автор: kasnaprolet9999 Категория: Други   
Прочетен: 3578 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 20.04.2009 21:39ГЛАВА ПЪРВА

УЧЕНИЕТО ЗА МЕСИЯТА (западна доктрина)

УЧЕНИЕТО ЗА АВАТАРИТЕ (източна доктрина)

През различните световни цикли от дългата история на чове­чеството в много страни (а днес във всички) са възниквали значими точки на напрежение - проява на изпълненото с надежда очакване. Очаква се Някой, предчувства се Неговото идване. Религиозните наставници от различните исторически епохи винаги са провъзгла­сявали и поощрявали това очакване, което по принцип се е появя­вало във времена на хаос и трудности, в залеза на цивилизации и култури, когато старите религии са изглеждали изчерпани, неспо­собни да отговорят на човешките терзания и да дадат решение на проблемите. Идването на Аватара, пришествието на Месията, или казано на съвременен език - новата поява на Христос - това е лайтмотивът на преобладаващото очакване. Когато моментът е съзрявал, призивът на масите е бил пределно настойчив и вярата на знаещите - достатъчно силна, тогава Той винаги е идвал; в наши дни също няма да има изключение от това древно правило или универсален закон. Новата поява на Аватара Христос е очаквана от вярващите по целия свят - не само от християните, но и от онези, които очакват Майтрейа, Бодхисатва или Имам Махди.

Когато хората имат усещането, че са изчерпали всичките си ресурси и са стигнали до предела на своите възможности, когато да решават проблемите и да преодоляват житейските несгоди е вън от тяхната власт, те са склонни да търсят божествено Посредничество и Помирител, който да се застъпи за тях пред Бога и да им донесе избавление. Иначе казано, те очакват Спасителя. Може да се проследи как ученията за Посредниците, Месиите, Христосите или Аватарите преминават като златна нишка през всички световни религии и Писания; свързвайки тези световни Писания с някакъв централен източник на излъчване, те се срещат навсякъде и в голямо изобилие. Човешката душа се разглежда като посредник между човека и Бога; а Христос, както вярват милиони хора, е божествен посредник между човечеството и божеството.

Цялата система на духовното откровение е основана (и винаги е била основана) върху това учение за взаимозависимостта, за планираната и изградена съзнателна връзка и предаване на енергия от един аспект на божественото откровение към друг - от Бога в „тайната Обител на Всевишния" към най-смиреното от човешките същества, което живее, бори се и скърби на земята. Такова преда­ване се наблюдава винаги и навсякъде; „Аз дойдох, за да ви дам живот" - казва Христос. Всички световни Писания разказват за намесата на Същества, произлезли и вдъхновени от надчовешки източници. Винаги се намира съответен механизъм, чрез който божеството може да влезе в контакт и да общува с човечеството и именно за такова общуване и за такива Инструменти на божестве­ната енергия става дума в учението за Аватарите, или за божестве­ните Месии.

Аватар е Този, Който е надарен със специфична способност (в рамките на самоинициирана задача и предопределена съдба) да провежда през себе си енергията или божественото могъщество. Това по необходимост е дълбока тайна. По отношение на космичната енергия тя е била своеобразно демонстрирана от Христос, който (доколкото ни е известно) за първи път в планетната история е станал проводник на божествената енергия на любовта непос­редствено към нашата Земя и по-конкретно - към човечеството. Аватарите, или божествените Вестители, винаги са свързвани с представата за някакъв субективен духовен Орден, или Йерархия на духовни животи, съдействащи за повишаване благосъстоянието на човечеството. Всичко, което ние действително знаем, е че в течение на световните цикли великите и божествени Представите­ли на Бога са въплъщавали божествената цел и са оказвали благот­ворно въздействие върху целия свят, така че Техните имена са известни и влиянието Им се чувства хилядолетия след епохата, през която Те са ходели сред хората. Отново и отново Те са се появявали и са оставяли след Себе си един променен свят, ориен­тиран към нова световна религия, а пророчествата и вярата винаги са напомняли на човешкия род обета за Тяхното завръщане в час на нужда. Това е констатация за исторически доказани факти. Вън от тях ние знаем сравнително малко подробности.

„Аватар" е санскритска дума и буквално означава „идване отдалеч". Ава (като представка на глаголи или отглаголни същес­твителни) изразява идеята „от, отдалеч, надолу". Аватарам (срав­нителна степен) означава „много по-далеч". От друга страна, коренът “AB" винаги предава идеята за защита свише и се използва в сложно съставни думи, означаващи защита от страна на царе или управници; приложено към боговете, това означава бла­госклонно приемане на предлагана жертва. И така, може да се твърди, че коренната дума като цяло означава: “Низхождение с благословията на висшия източник, откъдето идва, с полза за мястото на пристигането" („Санскритски речник", Моние Уилямс).

Всички световни Аватари, или Спасители, изразяват чрез идва­нето си две основни подбуди: потребността на Бога да контактува с човечеството и жаждата на хората за божествено докосване, помощ и разбиране. Тези импулси превръщат всички истински Аватари в божествени Посредници, способни да изпълняват подобна роля, тъй като напълно са преодолели всички ограничения, всяко чувство за егоцентризъм и обособеност, и вече не са (като повечето от нас и според обикновените човешки мерки) драматичен център на Своя живот. След като духовно са престанали да се центрират върху Себе си, Те самите могат да станат явления в живота на нашата планета; привличайки погледите на всички хора, Те могат да влияят върху човечеството. Затова един Аватар, или Христос, се появява по две причини: първо, някаква непознаваема за нас Причина Го подтиква да постъпи така; второ, Той откликва на искането или зова на самото човечество. Затова Аватарът е духовно събитие в еволюцията, има­що за цел да задвижи същностни промени и големи преустройства; така се полагат основите на нови цивилизации, възстановяват се „древните ориентири" и хората се насочват към божественото. Аватарите са „необикновени хора, които се появяват през известни интервали от време, за да променят света и да открият нова ера в човешкото развитие". Те се явяват в кризисни времена, които често Сами предизвикват, за да поставят край на исторически изчерпаното и да открият пътя пред новите и по­жизнени форми от еволюиращия живот на Иманентния Бог в Приро­дата. Те идват в епохи на вилнеещо зло и именно по тази причина може да се очаква скорошно пришествие на нов Аватар. Почвата за новата поява на Христос е подготвена.

Аватарите са от различни степени и видове. Някои от Тях имат планетарно значение, доколкото стават изразители на цели цикли от бъдещото развитие, и носят идеи или учения, полагащи начало­то на нови епохи и цивилизации. Те въплъщават велики истини, в името на които трябва да работят много хора и чието признаване е задача, все още неосъзната от големите умове на съответната епоха. Някои Аватари се превръщат във венец на човешко съвър­шенство и остават в паметта на поколенията като „идеалните хора" на своето време. Други, още по-велики, стават пазители и изрази­тели на някакъв божествен принцип (или качество), който трябва да бъде проявен на Земята; Те могат да бъдат негов проводник, защото са достигнали съвършенство и са получили висшите възможни посвещения. Притежавайки дара да въплъщават тези духовни качества и цялостно да изразяват конкретен божествен принцип или качество, Те действат като канали за неговия приток от центъра на целия духовен Живот. Това е основата на учението за Аватарите, или за Божествените Вестители.

Един от тях е Иисус Христос. Той е бил „двоен" Аватар, доколкото не само е носител (отпреди две хилядолетия) на основ­ната идея на новата епоха, но и по някакъв загадъчен и непостижим начин е въплащавал божествения Принцип на Любовта; Той първи открива пред хората истинската природа на Бога. Призивният зов на човечеството (втората от подбудите за божественото Проявле­ние) има голяма действена сила, доколкото човешките души, осо­бено при съгласуваност в действията, съдържат нещо много сродно с божествената природа на Аватара. Всички ние сме Богове, деца на Единия Отец, както ни е казал последният от Аватарите - Христос. Във всяко човешко сърце съществува един божествен център, който (след като бъде активизиран) може да предизвика отклик във високата Обител, където Вестителят на Бъдещето очаква часа на Своята нова поява. Само колективният зов на човечеството и неговото „групово намерение" могат да ускорят слизането на Аватара.

И така, нека обобщим; учението за Аватарите се съгласува с доктрината за приемствеността на откровението. В епохи на голяма общочовешка криза, в час на нужда, при зараждане на нова раса и при събуждане на човечеството, узряло за приемане на по-широко виждане и духовно познание, Сърцето на Бога (движено от Закона за Състраданието) неизменно ни изпраща Учител, свето­вен Спасител, Просветител, Аватар, Посредник, Христос. Той носи целебната вест, която насочва човешкия род към следващата еволюционна стъпка, осветява основния световен проблем и про­явява сред човечеството някакъв все още неосъществен аспект на божествеността. Фактът за непрекъснатостта на откровението и за поредицата от прогресивни проявления на божествената Природа лежи в основата на учението за Аватарите, за Вестителите на Бога, за божествените Проявления и Спасители. Историята ни дава несъмнени свидетелства за Тяхното присъствие. Именно с тази непрекъснатост на откровението, с поредицата от Вестители и Аватари, както и с острите нужди на сегашното човечество, се обяснява днес световното очакване за нова поява на Христос. Вътрешното разпознаване на всички тези факти предопределя бързо крепнещия призивен зов на хората от целия свят за някаква божествена помощ или намеса; именно разбирането за тези обсто­ятелства е подбудило „центъра, където Божията воля знаят" да издаде заповед за нова поява на Аватар: именно знанието за всичко това дава възможност на Христос да извести учениците си по света, че отново ще се яви, когато те извършат необходимата подготвителна работа.

Най-известните и признати Аватари са Гаутама Буда на Изток и Иисус Христос на Запад. Посланията Им са широко известни, а Техният живот и слова са предопределили мисленето и цивилиза­циите в двете земни полукълба. Бидейки божествено-човешки Аватари, Те са представители на онова, което човечеството е способно лесно да възприеме; доколкото са подобни на нас по природа - „плът от плътта ни и дух от духа ни" - ние Ги познаваме, доверяваме Им се, за нас Те са нещо повече от другите божествени Прояви. Безброй човешки същества Ги признават, имат Им дове­рие и Ги обичат. Ядрото от духовна енергия, което всеки от Тях е създал, надхвърля възможностите на нашите възприятия. Създава­нето на фокус от устойчива, духовно-позитивна енергия е неизменна задача на всеки Аватар; Той синтезира, приземява и закотвя в света на човешкото битие избрана динамична истина, мощна мисъл-форма или водовъртеж от магнетична енергия. Тази фокусна точка действа в растяща степен като предавател на духов­на енергия; тя позволява на човечеството да изрази някаква божес­твена идея, която след време формира цивилизация със своя съпът­стваща култура, религия, политика, механизми за управление и образователни критерии. Така се твори историята, която в крайна сметка е само хроника на цикличните реакции на човечеството, вдъхновено от прииждащите божествени енергии и от появата на вдъхновени лидери, или Аватари.

Аватарът в наши дни обикновено е Представител на втория божествен аспект - аспекта на Любовта-Мъдрост, или на Божест­вената Любов. Той ще се появи като Спасител, Строител и Пази­тел. Човечеството обаче все още не е достатъчно развито и адек­ватно ориентирано към живот в Духа, за да може лесно да приеме импулса на Аватара, който ще изрази динамичната воля на Бога. В нашите ограничени представи Аватарът все още е образ, Който ни закриля, подкрепя, стимулира развитието ни и поддържа духовните импулси, благодарение на които живеем. Човешката жажда и молба за грижа и помощ Го въвличат в проявление. Човечеството се.нуждае от любов, разбиране и правилни човешки отношения като израз на достигната степен на божественост. Именно тази необходимост е довела преди 2000 г. Христос като Аватар на Любовта. Иисус Христос е велик божествено-човешки Вестител, чието знаменателно постижение (по линия на разбирането) е в това, че е успял да прояви сред човечеството един от главните аспекти от природата на Самия Бог - божествения Принцип на любовта. Преди появата на Буда като Аватар на Просветлението, светлина­та, устремът и признаването на Трансцендентния Бог са били мимолетни проблясъци в човешкото отношение към Бога. След като идва, Буда демонстрира чрез Своя живот съществуването не само на Трансцендентния, но и на Иманентния Бог, т. е. на Бога във Вселената и на Бога вътре в човека. „Аз-ът"на Божеството и „Аз-ът" в сърцето на индивидуалния човек стават фактори на човешко­то съзнание. За човека това е била една относително нова истина.

Преди Христос да дойде и да въплъти живота на любовта и служенето (синтезиран в новата заповед: „Обичайте се!"), светов­ните Писания са отделяли съвсем незначителен акцент на Бога като любов. След идването на Христос като Аватар на любовта, Богът вече започвала се разпознава като небесна любов - любов като цел на творението, като основен принцип на взаимоотношенията и като реализация на всичко проявено в работата по изпълнение на Плана, мотивиран от любовта. Христос стана проводник за това божест­вено качество и постави акцент върху него, като по този начин съществено промени жизнените човешки цели и ценности.

Той досега се въздържа от проявление, тъй като Неговите последователи по света все още не са извършили необходимата за това подготвителна работа. Новата поява на Христос в значителна степен зависи (както ще видим по-късно) от установяването на правилни човешки отношения. Църквата векове наред е препятст­вала това, вместо да го поощрява, поради фанатичната си амбиция да превръща всички народи в „християнски", вместо в последова­тели на Христос. Тя е поставяла ударение върху теологичната доктрина, а не върху любовта и любящото разбиране, които Хрис­тос е въплъщавал. Църквата е проповядвала в полза на пламенния Савел Тарсянин, вместо на благия Строител-дърводелец от Галилея. Затова Той чака, знаейки че Неговият час бързо наближава в резултат от нуждата, която изпитват сега всички хора по Земята, вследствие от призивния зов на широките маси и благодарение дейността на Неговите ученици, последователи на различните вери и световни религии.

Датата и часът на новата поява на Христос засега остават тайна за нас. Неговото идване зависи от призива (често безмълвен) на всички, които изразяват масовото настроение, от установяване­то на правилни човешки отношения и от определена работа, изпъл­нявана от висшите Членове на Царството Божие, т. е. на невидима­та Църква, или духовната Йерархия на нашата планета. То зависи и от непоколебимостта на Христовите ученици и посветени работ­ници по света - от всички, които действат в многобройни групи: религиозни, политически, икономически и др. Към посочените фактори трябва да добавим и това, което християните наричат „непостижима Воля Божия", тази неразгадаема цел на Повелителя на Света, на Предвечния, Който „познава Своя Ум, излъчва най-висшето качество на любовта и фокусира Волята Си в Своята висока обител, в центъра, където Божията воля знаят".

Когато Христос, Аватарът на Любовта, се появи отново, тогава

„Синовете човешки, които сега са Синове Божии, ще откъснат погледа си от сияещата светлина и ще започнат да я излъчват към синовете човешки, които още не знаят, че са Синове Божии". Тогава ще се появи Вестителят на Бъдещето, Чието шествие през долината на сенките ще бъде ускорено от исполинското могъщество на Този, Който стои на върха на плани­ната, издишвайки вечна любов, небесна светлина и блага, безмъл­вна Воля...

Тогава синовете човешки ще откликнат и нова светлина ще засияе в унилата и уморена долина на Земята. Нов живот ще потече по вените на хората и тяхното видение ще обхване всичко същес­твуващо...

Така мирът ще се завърне на земята, но това ще бъде мир, различен от всеки познат дотогава. След това волята към добро ще покълне в разбиране, а разбирането ще разцъфти у хората като добра воля."

Откъсът от книгата е взет от сайта, разположен на второ място в моя блогрол.Гласувай:
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: kasnaprolet9999
Категория: Лични дневници
Прочетен: 14082658
Постинги: 846
Коментари: 16435
Гласове: 41285
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930